Skip to main content

Bezoek aan de projecten op Sri Lanka

Beste vrienden,

Voor het eerst na het uitbreken van de corona pandemie en de diep ingrijpende economische problemen op Sri Lanka hebben drie leden van de board van Ceylon Christian Care en een aantal betrokken vrienden de projecten weer kunnen bezoeken.

Tijdens dit bezoek hebben we  met veel mensen kunnen spreken. Het was bijzonder om te zien dat ondanks een aantal jaren van afwezigheid de projecten goede ontwikkeling en voortgang hebben gemaakt.

De gevolgen van de slechte huidige economische situatie was tijdens de reis van de luchthaven, die bij de hoofdstad Colombo ligt, naar Batticaloa, aan de oostkust van het land, goed te merken. Er was tijdens de rit van 8 uur weinig verkeer en we konden overal vlot doorrijden.
Door de huidige crisis is alle brandstof op rantsoen. 20 Liter per gezin per week. De staf van Ladder of Hope, onze partner organisatie op Sri Lanka, had een speciale brandstof verzamelactie gehouden om ons te kunnen rijden. 

Sri Lanka is een land met een prachtige natuur. Onderweg naar Batticaloa kwamen wij allerlei dieren tegen, waaronder apen, pauwen en olifanten.

Overstekende olifant

Bezoek Nagapuram

In het dorpje Nagapuram hebben we een gesprek gehad met de coordinator en de staf van de projecten.
We hebben het Day Care Center bezocht, waar jonge kinderen worden opgevangen en onderwijs krijgen. We zijn bij de vergadering van een aantal vrouwen geweest die samen een Self Help Group vormen. Ze hebben ons uitgelegd hoe ze samenwerken en elkaar sociaal en financieel helpen. Sinds we met dit initiatief zijn begonnen zijn er enorme resultaten mee behaald.

Samen met de staff van Ladder of Hope en het team van Nagapuram.

Het Day Care Center in Nagapuram

Bijwonen van vergadering van vrouwen georganiseerd in een Self Help Group


We zijn bij verschillende mensen thuis op bezoek geweest. Mensen met problemen, met een ziekte of met een handicap. Door gebrek aan hulpmiddelen en zorg zitten veel van deze mensen de hele dag thuis en hebben een uitzichtloos leven.
Deze reis was ook Lydia, arts in opleiding, aanwezig. Samen met boardmember Bert van Voorden heeft ze gekeken hoe deze mensen het beste geholpen kunnen worden. Vooral hoe ze deel kunnen nemen aan het maatschappelijk en sociale leven en niet elke dag thuis zitten. 

Lichamelijk en geestelijk gehandicapte jongen.

De hele dag op bed. Man met een dwarslaesie.

In Nagapuram zijn we ook op bezoek geweest bij mensen die in het verleden een micro krediet hebben gekregen. We hebben gekeken wat de resultaten hiervan waren.

Zo hebben wij mensen bezocht die kippen hielden, cashew noten uit de dop halen en branden en een bedrijfje waar deuren voor huizen werden gemaakt.

Deurenmakerij gestart met geld van een Micro Krediet

Boardmember Laurens van der Tang had in Nagapuram nog een ontmoeting met drie jongens die waren opgegroeid in Boys Home Samuel. Een van de drie jongens werkte als Tuk Tuk chauffeur. De beide anderen hadden geen baan. Om aan inkomen te komen deden ze allerhande klusjes.
Later op de dag hadden we nog een ontmoeting met een andere jongen, die ook opgegroeid was in het Boys Home. Hij had een financiële opleiding gevolgd en had nu een goede baan bij een bank.

Sri Lanka is een land met weinig industrie en met weinig producten die geëxporteerd kunnen worden. Voor veel mensen is het moeilijk om aan werk te komen. Om die reden zie je velen, beide mannen en vrouwen, naar het Midden Oosten gaan om daar te werken en voor inkomen voor de familie of het gezin te zorgen. Ze zijn daarbij meestal meerdere jaren weg. Wanneer ze getrouwd zijn geeft dat vaak veel problemen.

Laurens van der Tang met drie jongens opgegroeid in het Boys Home

Aan het eind van de middag wonen we in Batticaloa een Bible Class bij. Deze wordt gegeven door pastor Theiventhiran.
Voor ons bezoek zijn ongeveer 300 mensen gekomen. Al deze mensen worden op een of andere manier door het werk van Ceylon Christian Care geholpen. Wanneer we de mensen de mogelijkheid geven om vragen te stellen, spreken veel hun dank uit voor het werk van de stichting en hoe het hun geholpen heeft.

Bijzonder was het verhaal van een vrouw die vertelde wat de hulp voor haar gedaan had. Dat ze door de Bible Classes Christus had leren kennen. En dat ze hier ook met haar man en kinderen over sprak. Haar man en kinderen waren aanwezig.

En een blinde vrouw vertelde op een indrukwekkende manier over haar leven en wat Christus voor haar betekende.

Bible Class gegeven door Pastor Theiventhiran

Meeting in Batticaloa

Een blinde vrouw verteld over haar leven

Als laatste zijn we op bezoek geweest bij de projecten in het dorp Murokkodanchenai. Ook hier hebben we het Day Care Center en de andere programma’s bezocht. En we zijn bij verschillende families waar zorgen waren thuis geweest.

We mogen terugkijken op een goed en fijn bezoek. We hebben vele fijne gesprekken gehad met de staf, pastor Theiventhiran, de coördinators en andere mensen
We zijn ook dankbaar te mogen constateren dat al het werk, ondanks onze afwezigheid gedurende een aantal jaren, is doorgegaan.
In het bijzonder het mooie werk dat pastor Theiventhiran met zijn Bible Classes doet. We hebben hem gevraagd naar mogelijkheden om het aantal Bible Classes uit te breiden. Hij heeft toegezegd hier naar te kijken en ook tijd te besteden aan het bezoeken van mensen thuis.

Onderweg, terug naar de luchthaven, gebruiken we de lunch bij een eenvoudig restaurant langs de weg. Vanaf onze bankjes kijken we uit over de groene rijstvelden.  Het laat zien hoe mooi Sri Lanka is.

Hartelijke groet,
Herman van der Weerd

Terug naar de luchthaven – Lunch onderweg

Uitzicht over de rijstvelden gedurende de lunch