Skip to main content

Gemeenschapszorg

Ceylon Christian Care heeft op Sri Lanka de volgende gemeenschapsontwikkel projecten:
●  
Murokkodanchenai
●  Nagapuram

Wat is gemeenschapsontwikkeling
Gemeenschapsontwikkeling richt zich op dorpen met mensen die niet hun voet op de eerste sport van de ontwikkelingsladder kunnen zetten. Al het geld dat ze verdienen hebben ze nodig om in leven te blijven. Ze zijn daardoor niet in staat om vooruit te komen. In het algemeen zijn dit de mensen die een inkomen hebben van minder dan 1US$ per dag.

Voorbeeld: Inkomen per persoon per dag
Een familie bestaat uit een man, vrouw en 5 kinderen (7 mensen). Als de man de enige persoon is die inkomen genereert en hij verdient 3 US$ per dag dan is het inkomen per persoon 3/7 US$, dat is 0.43 US$ per dag. Dit is niet genoeg om voldoende voedsel voor 1 dag te kopen.

De reden dat deze mensen niet verder komen is niet dat ze lui zijn. In het algemeen werken deze mensen hard en maken lange dagen. Echter ze zijn gevangen in een situatie waar ze niet zonder hulp van buitenaf uit kunnen komen.

Het doel van de gemeenschapsontwikkel projecten is om deze mensen te helpen. Om de hopeloze spiraal waarin ze gevangen zitten te doorbreken. Omdat elk dorp of gebied anders is vindt er eerst een analyse plaats. Standaard aandachtsgebieden daarbij zijn:
●  
Water, sanitair en hygiëne
●  
Voeding en gezondheidszorg
●  
Onderwijs
●  
Infrastructuur
●  
Inkomen

Na analyse wordt een plan gemaakt. Dit plan is uniek voor elk project.

Murokkodanchenai

Evert de Blok voor de nieuwe community hall van Murokkodanchenai

In Murokkodanchenai wonen ongeveer 450 families. Op het moment van het starten van het project woonden velen van hen in hutten van leem en palmbladeren gemaakt. In het dorp waren weinig waterputten en geen sanitaire voorzieningen. Ook was er achterstand met het onderwijs en vele andere zaken.

Bij het begin van het project is er een analyse gemaakt van het hele dorp waarbij de situatie van alle gezinnen in kaart werd gebracht. Op basis van de resultaten is er toen een actieplan opgezet. Dit plan bevatte de volgende onderdelen:

 • Het bouwen van een gemeenschapsruimte waar de mensen bij elkaar konden komen
 • Het bouwen van waterputten en sanitaire voorzieningen bij alle hutten
 • Het organiseren van dagopvang en onderwijs voor de kinderen in het dorp
 • Het verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen
 • Het organiseren van eenvoudig beroepsonderwijs (aanleggen elektra, houtbewerking, naaien, etc) 
 • Het maken van een marktplaats in het dorp
 • Het verstrekken van micro kredieten
 • Het organiseren van de vrouwen in het dorp zodat ze elkaar helpen

Dit programma heeft een aantal jaren geduurd en voor blijvende positieve verandering in het dorp gezorgd. De levensstandaard van veel mensen is duidelijk verbeterd. Ook meer kinderen kregen onderwijs waardoor ze later betere banen konden krijgen.

Bouw van waterputten

Toiletten voor betere hygiëne

Onderwijs voor de kinderen

Organiseren van vrouwen in het dorp

Medische zorg

Apotheek

Zorg voor mensen met een beperking

Visnet gekocht van Micro Krediet


Nagapuram

De nieuwe community hall voor Nagapuram

Nagapuram voor aanvang project

Woonsituatie Nagapuram

De bewoners van het dorp Nagapuram hebben met veel problemen te doen gehad in de afgelopen jaren. In 1990 is een groot deel van de jeugd opgepakt en daarna vermoord. In 2000 zijn opnieuw veel jongeren opgepakt die nooit meer zijn teruggekomen. In 2004 is het dorp ernstig geraakt door de tsunami. Na de tsunami kwam er een organisatie die nieuwe huizen voor de mensen ging bouwen. Echter kort daarop kreeg deze organisatie geldproblemen en stopten de activiteiten. In het dorp stonden veel half gebouwde huizen. De mensen zelf hebben niet het geld om de huizen af te bouwen en leven in hutten.

Ceylon Christian Care is met dit dorp gestart in 2009. Als eerste stap is de situatie in het dorp geanalyseerd. Hierbij kwamen als belangrijkste punten naar voren:

 • In het dorp wonen ongeveer 270 gezinnen.
 • De meeste mensen in het dorp verdienen hun geld met het wassen van kleren, vissen en als landarbeider. Verschillende van de jeugd hebben Sri Lanka verlaten en werken in het Midden Oosten. Hier doen ze verschillende soorten werk waar geen opleiding voor nodig is.
 • In 10% van de gezinnen is de man in de oorlog omgekomen. De meeste weduwen hebben geen vaste baan en daardoor geen vast inkomen. Ze leven met hun gezin in grote armoede.
 • Daarboven zijn 10% van de gezinnen een-ouder gezinnen. Ook hier zagen we dat in de meeste gevallen de persoon die voor het inkomen moet zorgen geen baan had.
 • 25% van de 500 kinderen in het dorp ging niet naar school. Ze zijn “drop outs” of moesten gaan werken voor inkomen voor het gezin. 
 • De meeste kinderen die naar school gaan doen dat 4-5 jaar. Daarna moeten ze werken voor inkomen voor het gezin. 
 • Het dorp heeft geen gezondheidszorg voorzieningen

Eind 2009 is in het dorp een stuk grond van 3.000 m2 aangekocht vanwaaruit de activiteiten van Ceylon Christian Care werden gecoördineerd.

In de jaren erna zijn de volgende projecten tot stand gekomen en uitgevoerd:

 • Onderwijs aan de kinderen in het dorp. Elke dag krijgen nu bijna 450 kinderen onderwijs.
 • Het organiseren van de vrouwen in self-help groepen
 • Het vertrekken van Micro Kredieten
 • Bouw van een Community Hall en gebouwen voor opvang van kinderen en gehandicapten

Resultaten van het project 
De foto’s hieronder geven een impressie van de resultaten van dit project: 

Kleuterschool

Speelplaats Kleuterschool

Organiseren van de vrouwen

Gehandicaptenopvang