Skip to main content

Strategie

Door het bestuur van Ceylon Christian Care is een strategie ontwikkeld die zich kenmerkt door de volgende punten:

Focus op één land
De activiteiten van Ceylon Christian Care zijn gericht op Sri Lanka, met name het Tamil gebied rondom Batticaloa. Op deze wijze wordt versnippering van aandacht voorkomen. Bovendien, door de projecten in één gebied te concentreren, kunnen de verschillende activiteiten elkaar maximaal versterken. 

Gericht op de allerarmsten, weduwen en wezen
De projecten zijn gericht op groepen van mensen die in een achterstandspositie verkeren, met speciale aandacht voor (wees) kinderen en weduwen.

Duurzame hulp gericht op zelfredzaamheid
De projecten zijn er zoveel mogelijk op gericht om duurzame hulp te geven, op een zodanige wijze dat mensen zelfredzaam worden.

Aandacht voor materiële èn geestelijke noden
Bij de projecten is niet alleen aandacht voor de materiële behoeften, maar ook voor geestelijke noden. Daarom wordt door Ceylon Christian Care aandacht gegeven aan zaken als Bijbelverspreiding, godsdienstonderwijs en dergelijke.

Voor en door lokale mensen
De projecten worden door lokale mensen uitgevoerd en aangestuurd, onder verantwoordelijkheid van lokale organisaties. Soms wordt er weliswaar voor kortere tijd door mensen uit het westen gerichte ondersteuning gegeven, maar in principe wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale kennis en kunde.

Zakelijke aanpak
De activiteiten worden op en zakelijke manier aangepakt, waarbij de nodige beslissingen vlot genomen worden, de lijnen kort zijn, en de wederzijdse betrokkenheid hoog is, ondermeer door frequente bezoeken en regelmatig contact met de verantwoordelijke mensen in Sri Lanka.

Geen overhead
Ceylon Christian Care heeft zelf vrijwel geen overhead. Alle betrokkenen doen de activiteiten in hun vrije tijd zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen.  

Transparant
Ceylon Christian Care streeft volledige transparantie na als het gaat om besteding van ontvangen gelden, ondermeer door publicatie van financiële rapportages op deze website.

Betrokken ondernemers
De financiële middelen van Ceylon Christian Care zijn overwegend afkomstig van bedrijven of ondernemers die op structurele en gerichte wijze invulling willen geven aan hun verantwoordelijkheid voor de verre naaste. Het gaat hier om bedrijven of ondernemers die de grondslag en doelstellingen van Ceylon Christian Care onderschrijven, die bereid zijn voor een langere tijd een of meerdere projecten te ondersteunen, en die waarde hechten aan een vorm van directe betrokkenheid.

Eén op één relatie tussen sponsors en projecten
Voor ieder project van Ceylon Christian Care geldt dat er een directe relatie is tussen een individuele sponsor en het specifieke project. In principe ondersteunen sponsors een project voor een lange periode. Meestal gaat het dan om een periode van 5 tot 10 jaar. Veelal vragen deze projecten om een aanzienlijk financieel commitment, waarbij het gaat om bedragen die variëren van €5.000 tot €50.000 per jaar.

Maximaal samenwerken met bestaande organisaties
Ceylon Christian Care werkt zoveel mogelijk samen met reeds bestaande gespecialiseerde organisaties op het gebied van hulpverlening, zoals bijv. de Nederlandse organisatie Woord en Daad, en fungeert graag als “aanjager” en “bemiddelaar”.  De activiteiten van Ceylon Christian Care zijn door de Tsunami in een stroomversnelling gekomen. Diverse kerken, instellingen en bedrijven ondersteunen nu projecten van Ceylon Christian Care, waaronder het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten, het Fonds Bijzondere Noden van de Stichting Zuivere Waarheid uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en het NRC Disaster Fund uit Noord Amerika.